STAR SOLUTIONS Afvalbeheer

Afvalbeheer

Onder afvalbeheer verstaat men vaak sorteren van afval, bij STAR Solutions gaat het niet alleen om afval sorteren ,maar ook over slim omgaan met te gebruiken en al gebruikte producten die eventueel een gevaar kunnen vormen voor onze milieu en op bedrijven zelf. Denk maar aan chemisch afval. Bovendien kan verkeerd omgaan met afval een slechte invloed, kost  en storing hebben op de werking van een onderneming.

Ieder bedrijf is natuurlijk anders en heeft verschillende soorten afval vandaar dat STAR Solutions oplossingen op maat aanbiedt. Zo zetten we nadruk op milieuzorgsystemen en passen we PDCA (Plan -Do- Check- Act) of beter gekend de kwaliteitscirkel van Deming toe bij afvalbeheer om het continu te verbeteren en de kwaliteit te maximaliseren.

Onze manier waarmee we omgaan met de afval is strikt. Zo zouden de alle binnen gebrachte producten goedgekeurd moeten zijn door de onderneming met het bijhouden van de gegevens zoals de naam van het product, hoeveelheden en veiligheidsvoorschriften om achteraf een fiche te maken waarin zou staan hoe mensen het moeten  gebruiken, wat de gevaren  of de risico’s zijn , te nemen maatregelen en bij welke afval dat ze het moeten sorteren.

Bijvoorbeeld  onder vaten zouden er lekbakken moeten staan die het inhoudsvermogen hebben even aan de inhoud van de geplaatste vaten. Dit om risico’s te vermijden indien er een lekkage is. Zo moet er ook op voorhand voldoende materiaal aanwezig zijn om lekkage schoon te maken en tegen te houden door bijvoorbeeld opslorpende poeder voor olie te gebruiken. Binnen de onderneming zou een verantwoordelijke, een contactpersoon of een noodnummer moeten bepaald zijn om bij een milieu-ongeval direct in te grijpen. Voor al deze behoeften geven we advies en helpen we onze klanten.

Sorteren van afval

Om een duurzame bedrijf te zijn, is het belangrijk om afval te sorteren. Zo mag het afval niet gemengd worden. Het is ook belangrijk dat iedereen goed weet hoe ze afval moeten sorteren. Vandaar dat er voor elke soort afval verschillende kleuren moeten toegekend zijn en dat er voldoende markering op containers staat waarbij welk soortafval erin verzameld wordt. En dit kan allemaal continu verbeterd worden met de PDCA principe.