Aanpak

Fase 1: Analyse

Het analyseren en ontdekken van problemen binnen een onderneming is heel belangrijk voor het Star Solutions Team. Aan de hand van een interne analyse kunnen de problemen snel gedetecteerd worden. Vooraleer er een analyse gemaakt kan worden, is het noodzakelijk het bedrijf goed te leren kennen en mee te kunnen denken binnen de verschillende processen. Om meer inzicht te verkrijgen, zullen er daarom gesprekken en observaties gepland worden. Aan de hand van checklists worden er verschillende analyses gemaakt. Omtrent veiligheid wordt er ook een werkrisico-analyse voorgesteld.

Fase 2: Plan

Na het opmaken van de analyse wordt er een rapport opgesteld waarin de problemen omschreven worden en de oplossingen voor die problemen voorgesteld worden. De oplossingen zijn bedoeld om de onderneming efficiënter te doen werken, zoals het beperken van tijdverlies en een veilige werkomgeving creëren. De klant beslist of hij al dan niet wil doorgaan met het uitvoeren van de opdracht.

Fase 3: Realisatie

De slimme oplossingen zullen ondersteund worden door het STAR Solutions Team met onderhoud, schoonmaak en verschillende productie oplossingen. In samenwerking met de klant wordt er orde, netheid en structuur aangebracht met als doel een veilige en efficiënte werkomgeving te creëren, om slijtage, tijdverlies en arbeidsongevallen te vermijden.  Als de machines, productielijnen en werkomgevingen niet onderhouden worden, leidt dit tot storing binnen een bedrijf. Het is ook aangenamer en veiliger om in een propere werkomgeving te werken.

Voor schoonmaak- en onderhoudswerken is er een map opgesteld waarin alle veiligheidsvoorschriften, werkomschrijvingen, algemene afspraken, afvalsortering, werkrisico’s en een beschrijving van de te uit te voeren werken duidelijk beschreven staan.